Podaruj dzieciom uśmiech!

Drogi rodzicu! Lato już tuż tuż. Zaplanuj letni wypoczynek dla swojego dziecka razem z nami!

Nasze działania

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Jarosławiu

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży obejmuje opieką i wychowaniem dzieci z terenu miasta. Wychowankowie mają zapewnioną pomoc w nauce, dożywianie i różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Rodzice korzystają z pomocy i wsparcia specjalistów.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Letnie wakacje i zimowe ferie to czas upragnionego przez dzieci wypoczynku. Co roku w tych okresach przygotowujemy różne formy zorganizowanego wypoczynku. Kolonie letnie w górach i nad morzem, obozy dla młodzieży, wycieczki, półkolonie w formie „Lato w mieście” . W czasie ferii zimowych – zimowiska wyjazdowe, obozy narciarskie, wypoczynek w formie „Zima w mieście”.

Organizacja imprez

Kilka razy do roku organizujemy imprezy dla rodzin sami lub we współpracy z innymi podmiotami i wolontariuszami. Najczęściej są to imprezy na powitanie Wiosny, z okazji Dnia Dziecka, na pożegnanie lata itp. Od 6 lat jesteśmy współorganizatorami Wielkiego Pikniku Rodzinnego. Realizujemy projekty, których celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie spędzany czas rodziców z dziećmi. Spotkania animowane są przez pedagogów – animatorów czasu wolnego.

Pomagamy dzieciom spełnić marzenia

Każde dziecko marzy o szczęśliwej rodzinie o akceptacji, miłości i bezpieczeństwie. Prawidłowo funkcjonująca rodzina wzmacnia rozwój dzieci, zapewnia im bezpieczeństwo oraz jest zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych. Wiadomo jednak, że w dzisiejszych czasach nie ma rodzin, które nie przechodziłyby mniejszych problemów lub większych kryzysów. Osoby takie, nie są jednak pozostawione same sobie. Mogą skorzystać z pomocy, jaką oferujemy w ramach warsztatów czy dyżurów specjalistów. Dla dzieci prowadzimy różnorodne warsztaty rozwijające ich kreatywność, rozwijamy w nich pasje. tworzymy warunki do uczestnictwa we wszystkich formach aktywnego spędzania czasu wolnego. Mózg dziecka najlepiej chłonie te informacje, które są postrzegane jako najciekawsze. Nowe zainteresowania stanowią dla dziecka pewne wyzwanie, ponieważ wymuszają przyswajanie nowych umiejętności. Staramy się pomóc szczególnie dzieciom ze środowisk defaworyzowanych.

“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Dlaczego warto nas wesprzeć

Dbamy o równość

Jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz dziecka i rodziny. Kształtujemy swoją tożsamość w oparciu o stałe zasady:
Równość szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.
Sprawiedliwego, równego traktowania.
Poszanowania podmiotowości i godności dziecka.

Wiemy jak to robić

Wiemy jak wspierać systemowo dzieci i rodziny, by mogły cieszyć się codzienną życiową równowagą. Od ponad 100 lat pomagamy,  motywujemy, wyposażamy w narzędzia do samorozwoju i psychoprofilaktyki, otaczamy opieką rodziny, których harmonia została naruszona  z różnych powodów życiowych.

Mamy pasję

W kołach terenowych TPD zrzeszeni są ludzie z pasją do pomagania, którym los dzieci nie jest obojętny.
Działalność i praca w TPD na zasadzie wolontariatu  stwarzają, każdemu chętnemu, szansę na rozwój osobisty, sprawdzenie się w warunkach nieustannego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.
Nagrodą jest uśmiech dziecka.

Twoje wsparcie
to uśmiech dziecka. To proste!

Scroll to Top